Porin läänin jalkaväkirykmentin merkintöjä vuodelta 1737

Relations Rulla af Kongl. Maij:ts Björneborgs läns Infanterie Regementet uppå alla förändringar som sedan sidst håldne General Mönstring å 1737 sig tid effter annan tilldragit wid KYRO COMPAGNIE.


Kommentit

Suositut tekstit