Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on helmikuu, 2023.

Miten Suomessa hoidettiin köyhiä 1800 luvulla?

1800-luvulla Suomessa köyhäinhoidon vastuu oli jaettu seurakuntien ja kuntien välillä. Kuntien vastuulla oli hoitaa paikallisia köyhiä, kun taas seurakuntien tehtävänä oli auttaa omia jäseniään, jotka olivat joutuneet vaikeuksiin. Köyhäinhoidon järjestelmä oli hajanainen ja vaihteleva eri puolilla maata. Kuntien köyhäinhoitolaitokset olivat usein vaatimattomia, ja niissä kärsittiin puutteista ja ylikuormituksesta. Useimmiten köyhät joutuivat asumaan erilaisissa laitoksissa tai tilapäismajoituksissa, joissa heidän olonsa olivat huonot. Köyhien auttamiseksi oli myös perustettu erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka pyrkivät helpottamaan köyhien elämää. Esimerkiksi diakonissalaitokset ja kansanhuoltolaitokset tarjosivat köyhille ruokaa, vaatteita ja muuta tarpeellista apua. Vuonna 1865 annettiin uusi köyhäinhoitolaki, jonka tarkoituksena oli parantaa köyhien elinoloja ja vähentää köyhyyden syitä. Laki määräsi, että jokaisen kunnan oli perustettava köyhäinhoitolaitos ja nimettävä köyhä

Sukututkija ja sanomalehdet

Poliitiikkaa sanomalehdissä Sukututkija voi hyötyä sanomalehdistä monella tapaa. Sanomalehdet ovat tärkeä historiallinen lähde, josta sukututkija voi löytää tietoa oman sukunsa historiasta ja elinoloista. Sanomalehdet ovat arkistoituja ja niitä on saatavilla monissa kirjastoissa ja arkistoissa. Sanomalehdet voivat antaa tietoa esimerkiksi seuraavista asioista: Sukulaisten kuolintiedoista: Sanomalehdet julkaisevat usein kuolinilmoituksia, joista sukututkija voi löytää tietoa sukulaisensa kuolemasta. Kuolinilmoituksista voi saada myös tietoa sukulaisen ammatista, perhesuhteista ja asuinpaikasta. Henkilöhistoriasta: Sanomalehdet julkaisevat usein artikkeleita paikallisista tapahtumista ja henkilöistä. Näistä artikkeleista voi löytää tietoa oman suvun jäsenistä, jotka ovat olleet mukana merkittävissä tapahtumissa tai tehneet merkittäviä asioita. Yhteiskunnallisista tapahtumista: Sanomalehdet kertovat yhteiskunnallisista tapahtumista ja ilmiöistä, jotka voivat vaikuttaa suvun jäsenten elämä

Geneettisen sukututkimuksen mtDNA testistä sananen

Geneettisessä sukututkimuksessa tutkittava mtDNA tai mitokondriaalinen DNA on geneettinen materiaali, joka löytyy solujemme mitokondrioista. Toisin kuin tuman DNA, joka periytyy molemmilta vanhemmilta, mtDNA periytyy yksinomaan äidiltä, mikä tekee siitä arvokkaan välineen sukututkimuksessa. Sukututkimuksessa mtDNA:ta käytetään usein jäljittämään ns. suoraa äitilinjaa aina geneettiseen Eevaan saakka, koska se siirtyy muuttumattomana sukupolvelta toiselle. Tämä tarkoittaa, että jos kahdella ihmisellä on sama mtDNA-sekvenssi, he ovat äidin sukulaisia, ja heillä on yhteinen esiäiti. Analysoimalla yksilöiden mtDNA-näytteitä ja vertaamalla niitä viitetietokantaan, voidaan tunnistaa geneettisiä vastaavuuksia ja mahdollisesti paljastaa tietoja heidän äitien esivanhemmista, kuten heidän etnisestä alkuperästään sekä muuttoliikkeistään todella pitkällä aikavälillä. On tärkeää huomata, että mtDNA-testaus voi jäljittää vain yhden tietyn linjan henkilön sukupuussa, eikä aina välttämättä ole mahdolli

10 syytä harrastaa historiaa

Historia antaa ymmärrystä menneisyydestä ja auttaa ymmärtämään nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Historiassa voi tutustua erilaisiin kulttuureihin, ihmisiin ja tapahtumiin eri aikakausilta. Historia auttaa kehittämään kriittistä ajattelua ja tutkimus- ja analyysitaitoja. Historiassa voi oppia uusia taitoja ja tekniikoita, kuten kirjallisuuden, arkistojen ja dokumenttien tutkimista. Historia tarjoaa mahdollisuuden tutustua merkittäviin henkilöihin ja tapahtumiin, joilla on ollut merkittävä rooli maailmanhistoriassa. Historia auttaa ymmärtämään erilaisia poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia ilmiöitä ja niiden vaikutuksia eri aikakausilla. Historia tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää erilaisia ihmisten uskomuksia ja arvoja eri aikakausilta. Historiallisten tapahtumien ja henkilöiden tutkiminen tarjoaa inspiraatiota ja luovuutta henkilökohtaiseen elämään ja taiteeseen. Historia tarjoaa mahdollisuuden oppia menneisyyden virheistä ja käyttää tätä tietoa kehitettäessä parempaa tulevaisuutta. His

Miten tehdä sukututkimusta?

Tässä ovat muutamia vinkkejä, joiden avulla voit tehdä sukututkimusta: Käytä perinteisiä lähteitä: Aloita tutkimuksesi perinteisistä lähteistä, kuten kirkonkirjoista, henkikirjoista tai vaikka hautakivistä. Nämä lähteet ovat hyvä paikka aloittaa, sillä ne tarjoavat perustiedot sukulaistesi henkilötiedoista ja elämänvaiheista. Tutki verkossa olevia lähteitä: Verkossa on runsaasti sukututkimustietoja, ja useat arkistot ja kirjastot julkaisevat digitoidun aineiston verkossa. Tärkeitä verkossa olevia lähteitä ovat esimerkiksi Digihakemisto ja Kansalliskirjaston sanomalehtiarkisto . Hyödynnä sukututkimustyökaluja: Sukututkimustyökalut, kuten Geni , MyHeritage ja Familysearch , tekevät sukututkimuksesta helpompaa ja tehokkaampaa. Näillä työkaluilla voit luoda ja järjestää sukupuita, tallentaa tietoja ja etsiä tietoja verkosta. Yhteystietojen etsiminen: Etsi yhteystietoja sukulaisistasi, jotta voit saada lisätietoja heidän elämänvaiheistaan ja perhehistoriastaan. Tämä voi sisältää vanhempiesi

Millainen on hyvä sukututkija?

Hyvä sukututkija on henkilö, jolla on intohimo historiaa kohtaan ja vahva halu selvittää ja yhdistää perheen menneisyyden palasia. Kokosin tähän muutamia erityispiirteitä, joita sukututkijalla on oltava - ainakin hänen halutessaan saada laadukkaita tuloksia: Huolellisuus: Sukututkimus vaatii huolellista tutkimusta ja huomiota yksityiskohtiin, sillä jopa pienet virheet voivat vaikuttaa sukupuun tarkkuuteen merkittävästi. Kärsivällisyys: Sukututkimus voi olla hidasta ja tarkkaa prosessia, ja hyvän sukututkijan täytyy pystyä selvittämään suuria määriä tietoja ja dokumentteja. Organisaatiotaidot: Sukututkimuksessa on paljon tietoa, ja hyvän sukututkijan täytyy pystyä pitämään kaikki tiedot käsissään ja pysymään organisoituna. Tutkimustaidot: Sukututkimus vaatii laajan valikoiman tutkimustaitoja, mukaan lukien verkko- ja arkistotutkimukset sekä perheenjäsenten haastattelut. Kriittinen ajattelu: Sukututkimus usein sisältää vanhan käsialan purkamista, ristiriitaisia tietoja ja puutteellisia t