analytics

Kahville


Kahvin taival suomalaisten sydämiin

Kahvi on juoma, joka on syvästi juurtunut suomalaiseen kulttuuriin ja arkeen. Sen tarina Suomessa on pitkä ja kiehtova, täynnä niin ylä- kuin alamäkiä. Kahvi ei ole ollut vain pelkkä juoma, vaan se on toiminut sosiaalisen kanssakäymisen välineenä, arjen nautintona ja jopa lääkkeenä.

Kahvin saapuminen Suomeen:

Kahvi saapui Suomeen 1700-luvulla Ruotsin vallan aikana. Aluksi se oli ylellisyystuote, jota nauttivat vain varakkaat kaupunkilaiset. Ajan myötä kahvi kuitenkin levisi myös maaseudulle, ja 1800-luvulla siitä tuli koko kansan juoma.

Kahvikiellot ja pula-aika:

Kahvin tie Suomessa ei ole ollut pelkkää auvoa. 1700-luvulla kahvin tuontia ja käyttöä jopa kiellettiin useaan otteeseen, koska se aiheutti valtiolle taloudellisia ongelmia. Kiellot eivät kuitenkaan tehonneet, ja kansa jatkoi kahvin nauttimista salakuljetuksen avulla. Myös toisen maailmansodan aikana kahvista oli pulaa, ja sitä säännösteltiin. Säännöstelyaika synnytti vilkkaan kahvin salakuljetuksen ja korvikekahvien käytön.

Kahvinvalmistuksen kehitys:

Kahvinvalmistuksen tavat ovat muuttuneet paljon vuosien varrella. Alkuaikoina kahvipavut paahdettiin ja jauhettiin kotona, ja kahvi keitettiin nokipannussa. 1900-luvun alussa kahvimyllyt yleistyivät, ja 1960-luvulla sähköiset kahvinkeittimet mullistivat kahvinvalmistuksen.

Kahvi sosiaalisen elämän keskiössä:

Kahvi on aina ollut suomalaisille tärkeä sosiaalisen kanssakäymisen väline. Sitä on juotu yhdessä niin arjessa kuin juhlassa, ja kahvihetkiin on liittynyt monia perinteitä ja tapoja. Kahvilla on ollut tärkeä rooli esimerkiksi häissä, hautajaisissa, syntymäpäivillä ja erilaisissa talkoissa.

Kahvin merkitys tänään:

Nykyään kahvi on edelleen tärkeä osa suomalaista kulttuuria. Vaikka kahvinvalmistuksen tavat ovat muuttuneet, kahvihetkien sosiaalinen merkitys on säilynyt. Kahvi on edelleen juoma, joka yhdistää ihmisiä ja tarjoaa hetken rentoutumista arjen keskellä.

Lähde - Pannu kuumana, Saarinen Tuija, Juhan Suku 2018

Muistitiedon kerääminen sukututkimuksessa

Muistitietoa voidaan kerätä kahdella keskeisellä tavalla:

 1. Haastattelut:

  • Avoin elämäkerrallinen haastattelu: Haastateltava kertoo elämästään vapaasti omin sanoin. Tämä sopii erityisesti henkilöille, jotka ovat tunnettuja hyvistä kertojantaidoistaan.
  • Teemahaastattelu: Haastattelu keskittyy ennalta valittuihin aiheisiin, mutta haastateltavan omat kokemukset ja näkökulmat ovat keskiössä. Tämä on hyvä vaihtoehto silloin, kun halutaan tietoa tietyistä aiheista.
  • Ryhmähaastattelut: Haastatellaan pientä ryhmää (2–4 henkilöä), jotka tuntevat toisensa hyvin. Tämä voi elävöittää muistelua ja tuoda esiin erilaisia näkökulmia.
  • Muisteluryhmät: Isompi ryhmä (6–8 henkilöä) kokoontuu keskustelemaan yhteisestä menneisyydestä. Tämä voi auttaa saamaan tietoa asioista, jotka ovat yhteisiä kaikille osallistujille.
 2. Kirjoituspyynnöt:

  • Sukuseura tai tutkija voi pyytää suvun jäseniä kirjoittamaan muistojaan tai tarinoitaan. Tämä antaa kirjoittajille aikaa muistella ja muotoilla ajatuksiaan rauhassa. Kirjoituspyyntöön tulee sisällyttää selkeät ohjeet ja tiedot keruun tavoitteista, aikataulusta ja aineiston käytöstä.

Muita vinkkejä muistitiedon keräämiseen:


 • Hyödynnä lumipallomenetelmää: Kysy haastateltavilta, ketkä muut voisivat tietää tai muistaa samoista asioista.
 • Käytä erilaisia virikkeitä: Vanhat valokuvat, esineet tai kirjalliset dokumentit voivat auttaa muistelijaa palauttamaan mieleen tapahtumia ja yksityiskohtia.
 • Tallenna haastattelut: Käytä äänitallennuslaitetta tai sanelinta varmistaaksesi, että kaikki tieto tallentuu.
 • Huomioi eettiset näkökulmat: Kerro haastateltaville keruun tarkoituksesta ja siitä, miten aineistoa käsitellään. Kunnioita haastateltavien yksityisyyttä ja pyydä lupa aineiston julkaisemiseen tai arkistointiin.

Tärkeää: Muistitieto on arvokasta, mutta se on myös subjektiivista ja voi muuttua ajan myötä. Ole avoin erilaisille näkökulmille ja tulkinnoille.


Lähteet

Muistitiedon keruuopas sukututkijoille ja muille sukumuistojen tallentajille, Taina Ukkonen, Suomen Sukututkimusseura 2015

Muistitiedon keruut, kerääjät ja osallisuus. Kivilaakso, Pesonen, Taavetti, Turun yliopisto 2022

Muistatko? muistitiedon keruu ja muisteluhaastattelut vanhustyössä – opas lähihoitajaopiskelijoille, Sini-Mari Lepistö, Ammattiopisto Lappia 2009

Blogitekstisuositus

Habsburgit ja sisäsiittoisuus