analytics

Sota- ja kriisiverokirja: Katsaus sotien ja kriisien vaikutuksiin verotukseen Suomessa

 Kirja "Sota- ja kriisiverokirja" tarjoaa kattavan ja ainutlaatuisen näkökulman siihen, kuinka sodat ja muut poikkeusolot ovat historiallisesti vaikuttaneet Suomen verojärjestelmään. Teos tarkastelee verotuksen kehitystä aina Ruotsin vallan ajasta nykypäivään, korostaen erityisesti sotien ja kriisien aiheuttamia muutoksia verolajeissa, verotasossa ja verotusmenettelyssä.

Keskeiset teemat:

  • Sotien rahoitus: Kirja valottaa, miten sodat ovat kautta historian vaatineet merkittäviä taloudellisia panostuksia ja miten valtio on pyrkinyt rahoittamaan niitä erilaisin verotuksellisin keinoin.
  • Verotus murroskohdissa: Teos tarkastelee, kuinka suuret yhteiskunnalliset murrokset, kuten Suomen itsenäistyminen, sisällissota ja 1990-luvun lama, ovat johtaneet verojärjestelmän uudistuksiin ja uusien verojen käyttöönottoon.
  • Verotusmenettelyn muutokset: Kirjassa käsitellään myös verotusmenettelyn kehitystä ja sitä, miten poikkeusolot ovat vaikuttaneet veroilmoitusten antamiseen, verojen kantoon ja verovalvontaan.
  • Kansainväliset vaikutukset: Teoksessa tarkastellaan Suomen verojärjestelmän kehitystä myös kansainvälisessä kontekstissa, erityisesti EU-jäsenyyden ja kansainvälisten sopimusten vaikutuksia.
  • Erikoistilanteet: Kirjassa käsitellään myös erikoistilanteita, kuten koronaviruspandemian ja Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan vaikutuksia verotukseen.

Kenelle kirja on tarkoitettu?

"Sota- ja kriisiverokirja" on arvokas tietolähde kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Suomen historiasta, taloudesta ja verotuksesta. Se sopii niin tutkijoille, opiskelijoille kuin suurelle yleisöllekin. Kirja tarjoaa syvällistä tietoa verotuksen roolista yhteiskunnan eri vaiheissa ja antaa lukijalle paremman ymmärryksen siitä, miten verotus on muotoutunut nykyiseen muotoonsa.

Kirjoittajat:

Kirjan ovat kirjoittaneet kaksi verotuksen asiantuntijaa: Esko Linnakangas, Helsingin yliopiston finanssioikeuden emeritusprofessori, ja Kalle Isotalo, Verohallinnon verotuksen asiantuntija ja Lapin yliopiston vieraileva tutkija. Heidän asiantuntemuksensa takaa teoksen korkean laadun ja luotettavuuden.

Yhteenveto:

"Sota- ja kriisiverokirja" on ainutlaatuinen teos, joka valottaa Suomen verotuksen historiaa ja nykypäivää poikkeusolojen näkökulmasta. Se tarjoaa syvällistä tietoa ja uusia näkökulmia verotuksen kehitykseen ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Lataa kirja itsellesi täältä:
https://helda.helsinki.fi/items/7ad18197-2182-486a-adfe-37e4f6160b2b

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Blogitekstisuositus

Habsburgit ja sisäsiittoisuus