12.9.2012

Blåfield -suvusta

Bengt Jönsinpojan  isä oli mahdollisesti se Jöns Bengtinpoika, joka mainittiin Maskun kihlakunnantuomarina 1438, sinettitodistajana Turussa 1442 sekä maaoikeuden jäsenenä. Bengt itse sai uskollisuudestaan ja palveluksistaan rälssikirjeen valtionhoitaja Sten Sturelta Turun linnassa 12.11.1476. Rälssikirjeessä oli myös selostettu Bengtin vaakunan ulkomuoto: "sinisellä kentällä leijonanpää, kieli ulkona, kypärässä kaksi lippua, vesilehti kummassakin lipussa".


Bengt toimi laamannina ainakin 1477. Hänen vaimonsa oli Beata Erikintytär, ns. keskiaikaista Tavast-sukua. Vuonna 1479 antoi pariskunta Beatan vanhempien suostumuksella tämän perintötilan Nousiaisten Poutusen vaihtokaupassa Naantalin luostarille, saaden tilalle kivitalon Turussa. Talo sijaitsi Kirkkokadulla, torin itäisessä kulmassa. Suurin piirtein samalla paikalla sijaitsee nykyisin Kulttuurikeskus.

Edellisten poika oli Mickel Bengtinpoika, joka eli ainakin vielä 1530. Hän omisti nähtävästi Sauvon Liesniemen, jossa hänen puolisonsa Beata Eriksdotter "hustru Beata till Liesniemi", sopi perintöasioistaan serkkujensa kanssa 1546. Beata eli vielä 1570 ja solmi Mickelin kuoltua uuden avioliiton kirjuri Per Mattsinpojan kanssa.

Mickelillä oli ainakin kaksi lasta. Poika Nils Mickelinpoika, Liesniemen omistaja, sai kruunulta 1556 luovutetun Ulvilan Holman tilalle rälssitilakseen Sauvon Saustilan. Nils kuoli vuonna 1562. Hänen puolisonsa oli Ingeborg Broke. Tytär Anna Mickelsdotter sai 1546 aviomiehekseen rälssimies Gustav Nilsinpojan, ns. Stiernkorsin nuorempaa sukua.


Edellä mainittu rälssikirje kuului seuraavasti;


Jagh Steen Sture den äldre, riddere, Swerigies rijkes föreståndare, giör witterligit, adt för trooskap och wellwilligh tienst thenne breefwisare Bencht Jönsson migh och Swerigies rijke långliga och troligha giordt hafwer, och här efter han och hans echte barn och efterkommande giöre och bewise må och skole så lenge han och the leffwe, thå hafwer iagh vnndt och giffwit och vnner och gifwer medh thette mitt öpne breef hånom och förrörde ächte och rätte barn och afkom-me friheet och frällsse, som andre riddare och swenne .. hafwa här i rijkedh till ewigheet medh skiöldh och hielm, som ähr et leijonhufwudh medh enn vthrächt tunga vthj eet blådt fieldh och tu baneer på hielmen och eet siöbladh vtj hwart baner, efter ty som här vthj breefwedh måledh står, doch cronones rättigheet oförsummadh på konungens frjbonde godz och kiöpestadz godz; ähn (= och) förbiuder iagh alle, ehoo thee helst ähro eller wara kunne, särdeles fougter och embitzmen, för:de Bencht Jönsson, hans ächte barn och afkomme här emoot adt hindra eller hindre låthe, möde, qwelie eller i någan måtte oförrätte, widh rjkzens hämbdh och plicht. Datum in castro Aboensi in crastino sancti Martini episcopi, meo sub sigillo, anno Domini mcdlxxsexto.

FMU 3663, alkuperäisestä jäljennös 1626.

1 kommentti:

  1. Blåfield- Suku.

    http://runeberg.org/frfinl/0037.html

    VastaaPoista

Blogitekstisuositus

Habsburgit ja sisäsiittoisuus

Carlos II de España. Juan Carreño de Mirand via Wikimedia Commons Genin avulla voi tietyin varauksin tarkastella mielenkiintoisia asioit...