Suku-uutiset myös Facebookissa - JuhanSuku

2.1.2014

Bernhard Benedikt Brenner

Minulta kyseltiin yksityisesti erästä Brenner-sukuun kuuluneesta henkilöstä. Kirjasin tähän alle, mitä kyseisestä miehestä kerrotaan kirjassa "Slägterna Brenner i Finland". Tämä teoksen kokosi Magnus Brenner ja se julkaistiin Helsingissä vuonna 1912. Oheiset kuvat ovat samasta kirjasesta.
Bernhard Benedikt Brenner född i Stor Kantskog 2.8.1808, flyttade 6.3.1826 till Helsingfors, der han fick anställning på kapten G.W. Sundmans kontor, som han lemnade 1828 och derpå hos G. Stolpe och 1832 hos G.A. Sederholm, samt sedan 28.6.1834 såsom äldste bokhållare his sin broder Magnus, 1.9.1839-1.11.1844 i bolag under firma M. & B. Brenner, från 1844 in- och utrikeshandlande och skeppsredare, egde 1837-1844 Lill Svinö frälsehemman i Espå, sedermera två gårdar, Brunnsparken 80 (Qvarnbacken) och Hafsgatan 1 i Helsingfors samt sedan 1836 det då ur Bertas hemman i Drumsö by af Helsinge socken utbrutna Melkö, som han uppodlade och bebygde, pl. 49 och 50, innehade efter sin faders död 1864 under några år Edö hemman i Kyrkslät.

Hugnad med medalj för räddning af menniskolif, död på Melkö 4.10.1879. Djerf och oförvägen affärsman, men mycket utsatt för lyckans vexlingar. Ett lysande prof på fyndighet och energi aflade han vid upptagandet af två under Krimkriget vid Sveaborg försänkta ryska linieskepp, då han, för att ej försumma det utfästa fatalietidens utgång, med tillhjelp af sex för ändamålet, förhyrda skärgårdsskutor i sista stunden från hafsbottnen upptog och genom i isen uppsågad ränna bortförde hela den vid utgången af den bestämda terminen ännu återstående skeppsbottnen jemte på stranden under tre års tid samlade arbetsmaterialier och sålunda undgick den för fördröjt slutförande af arbetet stipulerade plikten, 18.000 rubel.

Gif på Melkö 1.11.1840 med Eva Fredrika Holmström, född på Melkö 21.12.1816, död därstedes 14.3.1883. Dotter till från inflyttade fiskaren Johan Holmström och hans hustru Johanna.

Barn; Bror Benedikt Bernhard (död 1855), Frans Fredrik Wilhelm, Johan Viktor Magnus, Alexander Napoleon, Oskar Konstantin, Karl Florentin, Bror Benedikt Bernhard och Clas Emil

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Blogitekstisuositus

Julmaa vanhuksen hoivaa

Liedon Ankan kylän Ryngöllä syntyi tammikuussa 1821 rusthollari Matti Heikinpojan ja Ulrika Jaakontyttären perheeseen tytär, jolle annettiin...