Suku-uutiset myös Facebookissa - JuhanSuku

6.1.2014

Sotilaita

Erään sukututkijan jäämistöstä ajattelin tällä kertaa julkaista ns. sotilasrullan, josta sattumalta löytyy ainakin kaksi omaa esi-isääni.


mf 54944  HRR 110
k160  GM på Majorens Comp. vid GM i Åbo 15.9.1733  no265
Halikko härad Halikko skn
Tredje corporalskapet
k208


no84 Huckis
kapt. Karl Magnus Lindelöf
corpr. Jakob Bastman gådt till Rustmästare lön in Dec. 1729, i stället samma tid ther ifrån hijt igen Rustmästaren Zakarias Axner.
S.t. Erik Huchtman, 38å gl, finne, född i Åbo löhn, gift
k209
no 85
no86
k210
no 87
no88
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>
k211
no89 Kumianpää
wid sidsta GM Erik Tomasson hwilken är död blefwen å1732, då dess sohn Erik Eriksson detta rusthåld tillträdt, har ingen approbation ock immission ännu erhållit
no90 Hongisto
Arvid Arvidsson
S.t. Matts Kuman, 31å gl, finne, född i Åbolähn, giftS.t. Johan Bergman bekommit afsked wid sednaste GM, ock wid bem:te GM I stället approberad Erik Pihl, 25å gl, finne, född i Åbolähn, gift
k212
no91 Hongisto
Mickel Mickelsson
no92 Tieksmäki
Mickel Uggelberg som förmyndare för dess brors Jöran Jöranssons omyndige barn
S.t. Matts Granqvist, 39å gl, finne, född i Nyland, gift

S.t. Johan Gadd, 33å gl, finne, född i Åbolähn, gift
k213
no93 Metsola
wid sednaste GM Henrik Henriksson som
å1730 med döden afgått ock dess änckia Karin Eriksdr detta Rusthåld då tillträdt, har ingen approbation ock immission ännu erhållit
no94 Hongaböle
Olof Olofsson
S.t. Elias Funcke, 43å gl, svensk, född i Wärmelandz Dahl, giftS.t. Karl Askeqvist, 52å gl, svensk, född i Näricke, gift
k214
no95 Kaukuri
Simon Henriksson
no96 Toija
Jürgen Schlyter
S.t. Martin Kollberg, 32å gl, finne, född i Åbolähn, gift

S.t. Jonas Flinck är afgifwen till Kong: Maij.ts Lif Guarde 7.10.1732, i dess ställe hafwer Rusthållaren 24.5.1733 anskaffat Gabriel Möller, 33å gl, finne, född i Åbolähn, gift
k215
no97 Toija
Krister Mattsson
no98 Toija
Matts Mårtensson
S.t. Johan Norman, 33å gl, finne, född i Åbolähn, gift

S.t. Mickel Fort, 42å gl, finne, född i Åbolähn, gift
k216
no99 Viaris
Henrik Larsson
no100 Liukkola
Erik Eriksson
S.t. Tomas Wiberg, 27å gl, finne, född i Åbolähn, gift

S.t. Johan Flinckenberg, 23å gl, finne, född i Åbolähn, gift
k217
no101 Kurkela m Swartilanböle Aug.
Mickel Mickelssons omyndige barns förmyndare Isak Isaksson
no102 Kurkela
Johan Tomasson
S.t. Nils Kullberg, 51å gl, svensk, född i Östergiötland, gift
S.t. Anders Spof, 43å gl, finne, född i Åbolähn, gift
k218
no103 Kurkela m Swartilanböle Aug.
Jöran Jöransson
no104 Lemula m Koorla
Nils Jakobsson
S.t. Mickel Eekman, 35å gl, finne, född i Åbo Stad


S.t. Jakob (Eriksson) Leman, 32å gl, finne, född i Åbolähn, gift
k219
no105 Arpolax
Simon Gunmundsson
S.t. Kristian (Mattsson) Låttman, 45å gl, finne, född i Åbolähn, gift
Stodet casserat wid sidsta GM, i stället har Rusthållaren 1.9.1730 anskaffat brun Wallack utan teckn, 7å.
Sadelen sönder i bomen. Musqvetbeståcken sönder. Kornet borta, det ena Pistollåset ofärdigt. Wärjeballjan afbruten ock doppskon borta. Hästen styf på benen. Rusthållaren skaffar häst till nästkommande Maii.
Hästen god. Fela skinbyxor, stkoor, läreftsstrumpor, krut, ock smörjehorn, musquet ock Pistohlkratz, Wiskeduk, Saltpossa, 1 gl häst, skoor, 2 gl Söm, Bröstlapp.
no106 Salittu
Jakob Jöransson
S.t. Simon Sahlberg, 39å gl, finne, född i Kymmenegårdslähn, gift
k220
no107 Taipale
wid sednaste GM Ryttmästaren Tafwonius hwilcken m döden afgått å1728 då dess änckiefru Maria Falckenhagen samt dess mågar Kristian Orenius ock Arvid Litzen detta rusthåld tillträdt, hafwa ännu ingen approbation ock immission erhållit
no108 Laidike
Abraham Jakobsson
S.t. Reinhold Winter död blefwen 8.11.1729 ock Rusthållaren 16.9.1731 i stället anskaffat Kristofer Tappelman, 23å gl, finne, född i Åbolähn, ogift

S.t. Simon (Jöransson) Träsck under action wid Kyro illa trampad af fiendens hästar hwar af han befinnes mycket bräckelig, dock har ännu ej erhållit dess afsked, i dess ställe är af Rusthållaren 15.5.1733 anskaffad Petter Pettersson Fiällman, 20å gl, finne, född i Åbolähn, ogift
k221
no109 Leppäkorpi
Simon Eriksson
no110 Leppäkorpi
wid sidsta GM Johan Mattsson hwilcken m dess gamble faders samtycke 1.9.1731 afstådt rustnings rättigheten till dess yngre broder Jakob Mattsson Ahlroth som tillförende ridet Dragon för detta rusthåld, har ännu ingen approbation eller immission erhållit
S.t. Simon Ahlberg, 27å gl, finne, född i Nyland, gift

S.t. Jakob Ahlroth emottagit detta Rusthåld efter dess fader ock broder som ofwanförmälet är, ock i sitt ställe 12.12.1732 anskaffat Jakob Eriksson Ahlqvist, 26å gl, finne, född i Nyland, gift
k222
no111 Kettula m Wapenböle Utby Skatt
Jakob Johansson
no112 Suomusjärvi
Mårten Jakobsson
S.t. Olof (Andersson) Wahlberg, 46å gl, svensk, född i Södermanland, gift


S.t. Henrik (Johansson) Uggla, 35å gl, finne, född i Åbolähn, gift
k223
no113 Hintsala
Jakob Jakobsson
no114 Kitula
Mårten Henriksson
S.t. Simon Länsman, 41å gl, finne, född i Åbolähn, gift

S.t. Anders Transtedt, 34å gl, svensk, född i Wästergiötland, gift
k224
no115 Kitula
Henrik Grelsson
no116 Kitula
Lars Nielsson
S.t. Torsten Lundstacke, 43å gl, svensk, född i Kongelfs Stad, gift

S.t. Mickel Ancka, 33å gl, finne, född i Åbolähn, gift
k225
no117 Laperla
Matts Andersson
no118 Laperla
wid sidsta GM Jakob Johansson hwilcken detta rusthåld afstådt till Erik Eriksson som 21.9.1729 här å approbation och immission erhållit
S.t. Erik Felt, 36å gl, finne, född i Åbolähn, gift

S.t. Matts Hultengren, 33å gl, finne, född i Åbolähn, gift
k226
no119 Komisuo
Daniel Gabrielsson
no120 Komisuo
Simon Tomasson
S.t. Olof Lurra?, 45å gl, svensk, född i Wästergiötland, gift

S.t. Anders Ryrman, 37å gl, svensk, född i Bohus lähn, gift
k227
no121 Kiikala
Arvid Litzen
no122 Rekjoki
Jöran Simonsson
S.t. Simon Lax, 56å gl, finne, född i Åbolähn, gift

S.t. Tomas Lemberg, 23å gl, finne, född i Åbolähn, gift
k228
no123 Hirvilä
Johan Jakobsson
no124 Lautela
Tomas Johansson
S.t. Nils Kindberg död blefwen 2.1.1730 ock Rusthållaren 16.9.1731 i stället anskaffat Jöran Reen, 21å gl, finne, född i Åbolähn, gift
S.t. Petter Wingström, 32å gl, svensk, född i Södermanland, gift
k229
no125 Suojoki
wid sidsta GM Jöran Mattsson som innewarande åhr 1733 m döden afgådt, berustes nu af dess enckia Brita Eriksdr ock dess öfrige arfwingar som ingen approbation eller immission änn sig förskaffat
S.t. Isak Morberg, 34å gl, finne, född i Åbolähn, gift
-->

2 kommenttia:

 1. Kiitti, että olet palannut blogilinjalle. Aina näistä löytyy jotan mielenkiintoista

  VastaaPoista
 2. Hei!
  Tässä luettelossa ensimmäisellä rivillä oikeassa sarakkeessa varusmestari
  korpraali Jacob Bastman lienee Perniössä ja Särkisalossa vaikuttavan laajan Bastman-suvun esi-isä.

  Terveisin Vilho Ropos

  VastaaPoista

Blogitekstisuositus

Julmaa vanhuksen hoivaa

Liedon Ankan kylän Ryngöllä syntyi tammikuussa 1821 rusthollari Matti Heikinpojan ja Ulrika Jaakontyttären perheeseen tytär, jolle annettiin...