Suku-uutiset myös Facebookissa - JuhanSuku

30.1.2014

Haralin isäntäpari Suomusjärven Ahtialassa

Kaukainen esisetäni oli Suomusjärven Ahtialan kylän Haralin isäntänä 1800-luvun alkupuolella ollut Elias Simonsson. Hänen vaimonsa oli myös sukulaisiani, Hintsalan kylän Sipulin talosta kotoisin ollut Anna Lisa Eliasdotter. Tämä pariskunta ei ollut mikään kiiltokuvapari ja syyskuussa 1836 heidän elämänsä otettiin suurennuslasin alle piispantarkastuksessa seuraavaan tapaan;

Mikrofilmi: JK-1030    Biskopsvisitation 20.9.1836 SUOMUSJÄRVI   § 34

Likaledes framkallades oeniga hjonelaget Ahtiala Haraldi Bonden Elias Simonsson och dess hustru Lisa Eliasdotter, hvilka tillstodo, att deras samman lefnad beklagligtvis var alltför olycklig, och påstod hustrun det härröra af mannens emot henne visade hårdhet och fallenhet för dryckenskap.  De vittnen Lisa Eliasdotter åberopade och som nu voro tillstädes, intyggde, att förhållandet emellan dessa makar redan i sju års tid varit sådant, som Lena Eliasdotter nu uppgaf.

Med ömhet och värma föreställde Visitator dessa makar den skada de genom sin osämja ådraga sig både för tid och evighet, samt förmanade dem till öfverseende och fördragsamhet med hvarandras fel, hvilket de ock lofvade samt med handslag bekräftade.  Hustrun, som är misstänkt för bränvins minutering, erinrades om den olyckliga erfarenhet hon sjelf varit i tillfälle att inhämta genom sin mans benägenhet för denna förderfliga vara, och förmanades att med sin skadliga näring upphöra.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Blogitekstisuositus

Julmaa vanhuksen hoivaa

Liedon Ankan kylän Ryngöllä syntyi tammikuussa 1821 rusthollari Matti Heikinpojan ja Ulrika Jaakontyttären perheeseen tytär, jolle annettiin...