Suku-uutiset myös Facebookissa - JuhanSuku

14.1.2014

Rautalammin komppania 18.1.1750 Hämeenlinnassa

Rautalampi Komp. Wargerings Manskapet 18.1.1750 Tavastehuus  mf 55007

 

4  Kuukkajärvi

Matts Samuelsson

tafv.,  46å,  gift

af förra upsättningen. Rotan abs, men karlen tillstädes, hwilcken såsom gammal eij widare kan godkännas

5

Lukas Samuelsson

tafv.,  2_å,  gift

anskaffad 1745, nu upwist; visiterad, appr:s

6

Jakob Klemetsson

tafv.,  28å,  gift

af förra opsättningen. Har siuknat under wägen hit ……. och är således abs

7

Petter Eskilsson

tafv.,  20å

anskaffad 1745, nu upwist; efter skedd visitation appr:s och sedan behörig: aflönad

9  Lannevesi

Tomas Andersson

tafv.,  30å,  gift

af förra upsättningen. Nu upwist, visiterad och appr:s

10  Summasjärvi

Petter Johansson

tafv.,  44å,  gift

af förra upsättningen. Kan för sin ålder och skröplighet eij widare godkännas

12  Pääjärvi

Olof Johansson

tafv.,  30å,  gift

af förra upsättningen

13

Erik Matsson

tafv.,  29å,  gift

af förra upsättningen, nu uppwist. Wid visitationen funnits hafwa bråch, ogillas

15

Nils Nilsson

tafv.,  31å,  gift

förl. åhr anskaffad

16

Lars Johansson

tafv.,  36å,  gift

af förra upsättningen

17

Erik Johansson

tafv.,  36å,  gift

af förra upsättningen. ….. och swag samt fehlachtig uthi högra knäet, kunde therföre eij antagas

20

 

 

Rotan abs. Det berättas karlen Klemet Eriksson, som till Res. blifwit städslat, hafwa rymd till Österbotten

21  Kimingi

 

 

Rotan abs, men berättas hafwa städzlat karlen Matts Matsson, 22å, som eij heller kommit till städes

23  Kyyjärvi

Johan Matsson

tafv.,  40å,  gift

af förra upsättningen. Liten och oansenlig, kan eij antagas

28  Kiimasjärvi

Israel Larsson

tafv.,  34å,  gift

 

30  Äänekoski

Henrik Henriksson

tafv.,  41å,  gift

af förra upsättningen. Kan i anseende till sin ålder och skröplighet eij antagas, ……. äfwen är liten och oanseenlig

35  Kalavastingi

 

 

Rotan abs, berättas hafwa gåssen Johan Johansson, 17å

42  Kivijärvi

 

 

Rotan abs, men effter Kr. Bef.mannens insända förteckning har Rotan karlen Jöran Jöransson, 23å, som eij heller kommit till städes

52  Pihtipudas

 

 

Rotan abs, men har effter Bef.mannens ingifna förteckning karlen Eskil Eskilsson, 20å

59  Kolima

 

 

Rotan eij tilstädes, men skall hafwa karlen Erik Pettersson, 18å, som äfwen är abs

60

 

 

Rotan abs och skall effter Kr. Bef.mannens berättelse hafwa karlen Pål Henriksson, 22å, som eij har kommit tilstädes

67  Huopana

 

 

Rotan abs, men skall hafwa karlen Erik Andersson, 30å, äfwen abs

68

 

 

rotan abs, skall hafwa karlen Michel Michelsson, 18å, som är abs

69  Jurvansalo

 

 

Rotan abs, har gåssen Matts Simonsson, 14å, äfwen abs

70  Taimoniemi

 

 

Rotan abs, har karlen Johan Hämäläinen, 23å, jämwähl abs

71  Muikunlahti

 

 

Rotan abs, har karlen Matts Matsson, 25å, abs

72  Suovanlahti

 

 

Rotan abs, har karlen …… Johansson, 25å, abs

73

 

 

Rotan abs, har karlen Jöran Axelsson, 27å, abs

78  Kalaniemi

 

 

Rotan abs, har karlen Erasmus Erasmusson, 22å, abs

79  Paadentaipale

Henrik Johansson

tafv.,  30å,  gift

af förra upsättningen

81  Raikous

 

 

Rotan har nu ingen Res., men angifwer lösdrifwaren Samuel Samuelsson, som skall wistas hos länsm. Kautto i Pyyrinlahti

83  Sumiainen

 

 

effter Bef.mannens och Rotans upgifwande har then samme karlen Matts Matsson, 20å, abs

90  Nilakka

Reinhold Hyvönen

tafv.,  17å

anskaffad 1748

91

Matts Pålsson

tafv.,  30å,  gift

af förra upsättningen

92

Karl Henriksson

tafv.,  18å

förl. åhr anskaffad

97  Koivujärvi

Erik Larsson

tafv.,  30å,  gift

af förra upsättningen

98  Pielavesi

Tomas Eriksson

tafv.,  21å,  gift

anskaffad 1748

99

Johan Matsson

tafv.,  25å

anskaffad 1748

100  Säviä

Staffan Gabrielsson

tafv.,  21å

förl. åhr anskaffad

102  Juurikkaniemi

 

 

Rotan abs, men berättas hafwa karlen Olof Samuelsson

103  Vesamäki

 

 

Rotan abs, har gåssen Jakob Davidsson om 18å, effter länsm. Slottmans anseende  …….. …….

104  Joutsensalmi

Michel Pålsson

tafv.,  18å

förl. åhr städslad

105  Haapamäki

Matts Larsson

tafv.,  3_å,  gift

af förra upsättningen

106  Kerkonjoensuu

Matts Pettersson

tafv.,  23å

städslad 1748

107

Samuel Samuelsson

tafv.,  18å

förl. åhr anskaffad

108

Staffan Staffansson

tafv.,  15å

förl. åhr anskaffad

109  Vaajasalmi

 

 

Rotan abs. och har karlen Johan Johansson, 23å

112  Hanhitaipale

Olof Johansson

tafv.,  32å,  gift

Rotan abs, har effter wederbör:s berättelse Olof Johansson, som äfwen är abs, sedermera inställte han sig

114  Säkinmäki

Matts Andersson

tafv.,  30å,  gift

förl. åhr lagd

115  Kynsivesi

Staffan Olofsson

tafv.,  39å,  gift

af förra upsättningen, liten och oanseenlig, gifwer intet hopp att någonsin blifwa manbar, kan eij widare antagas

117  Siikakoski

 

 

Rotan abs, berättas hafwa föresedt sig med lösa karlen Adam Adamsson, som likwähl eij kunnat förmås at sig här inställa

118

Karl Hansson

tafv.,  18å

anskaffad för 2 åhr sedan

119  Hankavesi

Petter Henriksson

tafv.,  18å

förl. åhr anskaffad

120

Matts Matsson

tafv.,  22å

anskaffad 1748

121

Johan Matsson

tafv.,  34å,  gift

af förra upsättningen

123  Kärkäs

Matts Larsson

tafv.,  33å,  gift

af förra upsättningen. Har fehl i wänstra armleden, är liten och oanseenlig, kan derföre eij antagas

124

 

 

Rotan abs, men skall hafwa karlen Petter Kristersson, 20å

125

Michel Matsson

tafv.,  25å,  gift

anskaffad 1743

128  Siikakoski

Johan Danielsson

tafv.,  22å

lagd förl. åhr

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Blogitekstisuositus

Julmaa vanhuksen hoivaa

Liedon Ankan kylän Ryngöllä syntyi tammikuussa 1821 rusthollari Matti Heikinpojan ja Ulrika Jaakontyttären perheeseen tytär, jolle annettiin...