Suku-uutiset myös Facebookissa - JuhanSuku

7.7.2010

Yläneen Kappelniityltä

Kappelniitty sijaitsee Yläneen kirkonkylässä Yläneenjoen itäpuolella, vastapäätä Vanhaakartanoa, Korkeakoskelle vievän tien länsipuolella. Kappelniittyyn on Yläneen kirkosta linnuntietä matkaa noin 1000-1200 metriä.

Kappelniitty on loivasti lounaaseen, Yläneenjokeen laskevaa kaakkois-luoteissuuntaista rinnettä. Kappelniityn kaakkoispäätyä rajaa nykyisin omakotitalotontti, luoteispään rajaa vanha kartanoon vievä tie.


Alueella tehdyissä koeluontoisissa tutkimuksissa paikalta on löytynyt esihistoriallisia ja osin keskiaikaisia
asuinpaikkakerrostumia. Merkittävin yksittäinen rakenne on nk. muinaispelto, josta on löydetty jälkiä melko laajalta alueelta, mutta vahvimmat jäljet ovat alueen kaakkoispäässä.


Muinaispelto on jyvien (Triticun compactum ja Hordeum) avulla ajoitettu merovinki - viikinkiajan taitteeseen (1170 +-100). Alueella sijaitsevista rakenteista yhdestä on saatu hiiliajoitus, jonka mukaan rakenne on peräisin keskiajan alusta.

Lisäksi tutkimuksissa on saatu todisteita alueella tapahtuneesta raudanvalmistuksesta. Kansanperinteen mukaan alueella olisi sijainnut varhaiskristillinen kalmisto ja kappelin paikka. Tutkimuksissa tästä ei kuitenkaan ole saatu todisteita. Toisaalta uusimpien selvitysten mukaan kappelin summittainen paikka olisi varmistumassa. Alemman kuvan oikean reunan kuusien suuntaisesti kulkee luultavasti muinaisen kirkkoaidan perustus. Varsinaisen kappelin tai kirkon pohjaa ei ole saatu selville.


Paikalle on kristinuskon Suomeen tulon 850-vuotisjuhlan kunniaksi pystytetty rautainen risti 17.6.1995. Alue on rauhoitettu muinaismuistolain nojalla, mutta on erinomainen retkikohde. Kulkupelit on helpointa jättää vastapäätä sijaitsevan työväentalon pihalle.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Blogitekstisuositus

Muslimi, josta tuli kristitty

Nakkilan seurakunnan vierasseurakuntalaisten luettelosta löytyy todella mielenkiintoinen tapaus elokuulta 1880. Mainitun kuukauden 15. päiv...