Suku-uutiset myös Facebookissa - JuhanSuku

2.10.2009

Abdul Hamid Toisen käynti moskeijassa 1896

Kirje Konstantinopolista 11.4.1896


.....joka perjantai, joka on muhamedilaisten pyhä, ajaa sulttaani yhteen palatsinsa lähellä olewaan moskeaan jumalanpalvelustansa toimittamaan. Meilläkin oli onni omin silmin sitä nähdä. Päästäksensä tähän tilaisuuteen, on hankittawa piletti oman maansa konsulaatista. Piletti maksaa 20 piasteria (wähän yli 4 markkaa). Kun wihdoin pitkän odotuksen jälestä oli saatu lupa tuohon suurellaiseen tilaisuuteen, ajoimme mekin, muiden mukana moskean luo.

Aikoja ennen sulttaanin tuloa asettuvat sotajoukot paikoilleen ympäristölle. Kaikki owat juhlapukimissa. Ja todellakin näkee tässä mitä kauneimpia ja hienoimpia pukuja. Rykmentit owat h
ywin erilaisen näköisiä. Toisilla on pitkät, toisilla lyhyet takit, toisilla turbanit, toisilla fetsit päässä. Moskean ulkopuolella owat papit, kauempana siwulla katsojajoukot. Eurooppalaisia warten on määrätty erityinen yläwä paikka.

Kun kaikki on walmiina astuwat palatsin tyköä moskeaan ensin kaikki pashat ja kenraalit y.m. korkeat henkilöt. He asettuwat moskean ulkopuolelle sulttaania odottamaan. Kun kello lyö 6 illalla (turkkilainen aika, meidän kello noin 12.30 päiwällä) ilmoitetaan muutamalla hiljaisella kellon lyönnillä ja wienolla torwien puhalluksella sulttaanin tulo. Loistawan seuruen saattamana ajaa hän kullalla koristetuissa waunuissaan moskean luo.

Waunuissa häntä wastapäätä istui eräs korkea pasha, joka sanottiin olewan Osman pasha. Kaikki läsnä olewat terwehtiwät raikkaalla äänellä hallitsijaa. Eurooppalaiset katsojat ottawat terwehtiessään hatut pois päästänsä. Sulttaani terwehtii myös kaikkia ja erittäin hän näkyi tarkoin katsowan eurooppalaisten puoleen.

Moskeassa ottawat häntä wastaan kaikki ylimykset. Hänen kanssaan moskeaan menewät ainoastaan, kuten luulen, kaikkein korkeimmat ylimykset. Muut seisowat ulkopuolella. Sulttaanin sisälle mentyä ajawat samaa tietä umpeen reitetyt waunut, joissa warmaankin oli sulttaanin puolisoita.

Sulttaanin sisällä rukoillessa laskeutuwat ulkona olewat paplit hartaudella maahan, kaswot Mekkaan päin kumarrettuina. Tällä ajalla on kaikki aiwan hiljaista. Noin puolen tunnin kuluttua on kaikki hartaustoimi loppunut. Sulttaani tulee ulos moskeasta, sotajoukot marssiwat hänen siwutsensa ja paikat tyhjentywät heti. Sitte astuu sulttaani waunuihinsa, jotka owat hieman yksinkertaisemmat kuin ne, joilla hän tuli. Hän seisoo hetkisen waunuissaan, jolloin ylhäiset upseerit tekewät hänelle kunniaterwehdyksensä. Sitte lähtee hän ajamaan, ollen aiwan yksinään waunuissa ja itse ohjaten hewosia ohjaksilla. Kaikki ylhäiset pashat ja korkeat sotilashenkilöt rientäwät hänen waunuansa ympäröimään. Näiden korkeain henkilöin seuraamana hän ajaa moskeasta palatsiinsa. Silloin kaikki katsojatkin poistuwat ja siten on päättynyt tuo juhlallinen hartaushetki....

Sulttaani Abdul Hamid Toisen valokuva teoksesta The Sultan and His Subjects - Richard Davey - Lontoo 1907

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Blogitekstisuositus

Muslimi, josta tuli kristitty

Nakkilan seurakunnan vierasseurakuntalaisten luettelosta löytyy todella mielenkiintoinen tapaus elokuulta 1880. Mainitun kuukauden 15. päiv...